Con đường cùng con sẽ dễ dàng hơn khi cha mẹ có người đồng hành. Và Gánh Xiếc luôn sẵn sàng cùng với cha mẹ trên con đường đó.

Chúng tôi thấu hiểu và thông cảm những khó khăn mà cha mẹ trải qua. Ngoài các chương trình ngoài trực tiếp và trực tuyến của Gánh Xiếc, cha mẹ có thể đặt riêng các giờ tư vấn 1-1 với Chuyên gia và các Tư vấn viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cha mẹ cùng giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải, liên quan đến giờ chơi với con tại nhà, các trị liệu hay cách làm thế nào để cha mẹ có thể thay đổi niềm tin.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ cha mẹ cùng giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải, liên quan đến giờ chơi với con tại nhà, các trị liệu hay cách làm thế nào để cha mẹ có thể thay đổi niềm tin.

Cha mẹ liên hệ đến email [email protected] hoặc số điện thoại 036 501 6382 để được nhận tư vấn.